Kontakt

Georg Sluyterman

Tlf. 36949397

Email: befridinelmaaler@sman.dk

Hvis du har viden omkring proceduren for at få adgang til data fra elmålere fra et givent netselskab, så send mig gerne en email.