Vil du også gerne kunne udlæse data fra din elmåler?

Bare rolig – Målerbekendtgørelsen kommer din elmåler til undsætning:

“§ 7. Det skal være muligt for forbrugeren efter åbne standarder at tilkoble eksterne enheder til den fjernaflæste elmåler og løbende udtage forbrugsrelevante data,”

Her på siden vil der komme information vedr. hvordan du kan få adgang til data fra din elmåler og hvilke rettigheder du som elforbruger har.

Status for netselskaber:

Hvis du har viden om status for dit lokale netselskab, så kontakt mig gerne, så netselskabet kan blive listet. Send mig gerne hvor du bor, hvilket netselskab, hvilken elmåler du har samt om elselskabet har givet dig adgang til at kunne udlæse data fra din elmåler vha. en åben standard.

N1

Kunder hos netselskabet N1 kan ved henvendelse til elhandelsselskabet få udleveret nøglen til at kunne udlæse data fra kundens elmåler. N1 opfylder dog pt. ikke kravet om at det skal være en åben standard (der er dog forlydender om at MEP-porten på Echelon-målere vil blive publiceret som en åben standard. Status for Kamstrup og Landis&Gyr målere er endnu ukendt.).

Vil du gerne have en nøgle?

Ved henvendelse til dit elhandelsselskab (f.eks. Norlys) bed da om flg. “Vedr. målernummer <indsæt målernummer). Jeg vil gerne bede om at få nøglen til at udlæse data lokalt fra min elmåler via en åben standard. Min email er <indsæt email> Mvh. <indsæt fulde navn>. Henvendelsen skal vidersendes til N1 via deres webform.

Konstant

En bruger oplyser at man kan få udleveret nøglen til ECHELON/NES elmålere ved at ringe til dem.

Konstant oplyser at man også bare kan kontakte dem på info@konstant.dk

Konstant oplyser at MEP porten er disabled, så man kan kun bruge IR porten.

En bruger oplyser at han kommunikerer med elmåleren via IR-porten med en Rasperry PI.

Radius

Radius udtaler: “Du skal selv bestille din krypteringsnøgle på vores hjemmeside på følgende link: https://encryptionkey.azurewebsites.net/encryption-key

Før det kan lade sig gøre, skal du få din e-mailadresse registreret ved din elleverandør (det selskab der sælger dig strømmen). Det er vigtig, at din elleverandør registrerer e-mailadressen på teknisk adresse, og sender den til os via DataHub.

Det er den måde du bliver ”visiteret” på, så vi ikke risikerer at udlevere dine personlige måledata til den forkerte person”