befri din elmåler . dk

Vil du også gerne kunne udlæse data fra din elmåler?

Bare rolig – Målerbekendtgørelsen kommer din elmåler til undsætning:

§ 7. Det skal være muligt for forbrugeren efter åbne standarder at tilkoble eksterne enheder til den fjernaflæste elmåler og løbende udtage forbrugsrelevante data,

Her på siden vil der komme information vedr. hvordan du kan få adgang til data fra din elmåler og hvilke rettigheder du som elforbruger har.

Vil du gerne vide mere om detaljerne i bekendtgørelsen, så læs mere her.

Status for netselskaber

Hvis du har viden om status for dit lokale netselskab, så kontakt mig gerne, så netselskabet kan blive listet. Send mig gerne hvor du bor, hvilket netselskab, hvilken elmåler du har samt om elselskabet har givet dig adgang til at kunne udlæse data fra din elmåler vha. en åben standard.

Kontakt Energistyrelsen

Energistyrelsen er i øjeblikket i gang med en undersøgelse af hvordan det står til i branchen, og efterlyser i den forbindelse også input fra almindelige brugere, der oplever problemer med at få den adgang de har krav på i henhold til målerbekendtgørelsen.

Hvis du oplever at dit lokale netselskab ikke vil give dig adgang til at kunne udlæse data lokalt fra din elmåler via en åben standard, så send gerne en email til Nadine Diab nddb@ens.dk med nærmere informationer, så vil de indrage din sag i den samlede undersøgelse.

Udkast til formulering

Afhængig af dit netselskab kan du enten henvende dig direkte til dit netselskab (f.eks. N1) eller du kan skrive til dit elselskab/elhandelsselskab/elleverandør (det selskab der sælger dig strømmen, f.eks. Norlys el. Vindstød).

Forslag til formulering:

Adgang til udlæsning af målerdata fra min elmåler

Vedr. målernummer <indsæt målernummer). Jeg vil gerne bede om at få nøglen til at udlæse data lokalt fra min elmåler via en åben standard, jf. Målerbekendtgørelsen §7. Min email er <indsæt email> Mvh. <indsæt fulde navn>.

N1

Kunder hos netselskabet N1 kan ved henvendelse til elhandelsselskabet få udleveret nøglen til at kunne udlæse data fra kundens elmåler. Oplys evt. til ellevernadøren at henvendelsen skal vidersendes til N1 via deres webform.

Echelon

Med Echelon-målere kan der kommunikeres via en åben standard via “MEP-porten”. Læs mere her.

Kamstrup

En forbruger har aug. 2022 fået flg. svar fra N1: “Pt. er det kun SmartME modulet der kan bruges til Kamstrup målere, men vi arbejder på at tilkøbe et software modul fra Kamstrup så vi understøtter DLMS protokollen. Kan dog ikke sige hvor lang tid der går inden Kamstrup kan installere dette, men regner med at det bliver i år”

Landis & Gyr

En forbruger har okt. 2022 oplyst at for vedkommenes Landis & Gyr E360 måler kan data udlæses via målerens P1 port med produktet Amsleser Power P1 ved baudrate 115200 8N1. Brugeren rettede henvendelse til N1 for at få åbnet for adgangen, men udlæsning at data er ikke beskyttet af en krypteringsnøgle el. lign.

Konstant

Echelon/NES

En forbruger oplyser at man kan få udleveret nøglen til Echelon/NES elmålere ved at ringe til dem.

Konstant oplyser at man også bare kan kontakte dem på info@konstant.dk

Konstant oplyser at MEP porten er disabled, så man kan kun bruge IR porten.

En bruger oplyser at han kommunikerer med elmåleren via IR-porten med en Rasperry PI.

Radius

Radius udtaler: “Du skal selv bestille din krypteringsnøgle på vores hjemmeside på følgende link: https://encryptionkey.azurewebsites.net/encryption-key

Før det kan lade sig gøre, skal du få din e-mailadresse registreret ved din elleverandør (det selskab der sælger dig strømmen). Det er vigtig, at din elleverandør registrerer e-mailadressen på teknisk adresse, og sender den til os via DataHub.

Det er den måde du bliver ”visiteret” på, så vi ikke risikerer at udlevere dine personlige måledata til den forkerte person”

Cerius

Echelon

En forbruger oplyser (august 2022) at krypteringsnøglen for Echelon-målere udleveres ved henvendelse til netselskabet (https://cerius.dk/kontakt/). Cerius har brug for enten målernummer eller installationsnummer for at kunne udlevere den rette nøgle.

Veksel

Kamstrup

En forbruger med en Kamstrup 382M måler oplyser (november 2022) at netselskabet alene giver adgang til at udlæse data via SmartMe modulet. Brugeren har ikke testet om adgangen vha. et SmartMe modul fungerer i praksis.

SmartMe-modulet benytter så vidt vi er orienteret ikke en åben snitflade, hvorfor kravene i lovgivningen ikke er overholdt.

Energi Ikast

En bruger skriver (nov. 2022) at Energi Ikast udleverer krypteringsnøgler (GPK11, GPK60 og GPK61) til Kamstrup-målere, hvis man sender dem en email med navn, adresse og målernummer. Du kan læse mere om det snilde setup med Home Assistant og ESP32/ESP8266 her.

Mangler der en måler/netselskab på listen?

Skriv gerne til mig på flg. email med yderligere info eller hvis du har rettelser til ovenstående: befridinelmåler@sman.dk